Hoofdcontent

Ondersteuningsmiddelen: sporten is voor iedereen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat graag wil, kan sporten. Wil je wel graag bewegen, maar lukt het om financiële redenen niet? Dan zijn er ondersteuningsmaatregelen om je te helpen.


Beweegadvies

De sportregisseurs bij Eindhoven Sport helpen je graag met een gratis persoonlijk sport- en beweegadvies. Zij kunnen je bijvoorbeeld helpen met het vinden van een geschikte sport, aanvragen van een sporthulpmiddel en in contact komen met een sportmaatje. Daarnaast kunnen ze ook antwoord geven op financiële vragen of de aanvraag voor Volwassenenfonds Sport & Cultuur invullen.

 

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld biedt kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ze opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Stichting Leergeld helpt bijvoorbeeld door voor jou de zwemles of een sportieve- of culturele activiteit te betalen. Of te zorgen voor praktische hulpmiddelen zoals een computer of fiets.

 

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

De gemeente Eindhoven is aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het gaat om een pilot van 1,5 jaar. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond of onder het bestaansminimum. Deze jaarlijkse bijdrage is maximaal € 250,- voor sport en € 400,- voor cultuur.

 

Uniek Sporten
Onder Uniek Sporten vallen alle sport- en bewegingsmogelijkheden voor mensen die op een manier een beperking ervaren. En hierdoor moeilijk mee kunnen doen met het 'reguliere' aanbod. Eindhoven Sport zet zich in om voor deze mensen een passend sport- en beweegaanbod te vinden. Dat doen we door het geven van een persoonlijk sportadvies. Lees de informatie op deze pagina en neem contact op met de sportregisseurs bij Eindhoven