Eindhoven Kies je sport en kunstHoofdcontent

Algemene voorwaarden

Vennootschap onder firma Cultuur & Sportstimulering Nederland

Burgemeester Buskensstraat 50, 5401 EE Uden

0413 72 57 07

info@sportstimulering.nl

www.sportstimulering.nl

 

Doordat wij in goed vertrouwen met u als aanbieder, uw vereniging of instantie samenwerken en elkaarkunnen versterken willen wij geen al te formele contracten met u afsluiten. Echter door enkele ervaringen inhet verleden willen wij graag vooraf via deze beknopte Algemene Voorwaarden laten zien wat verwacht wordt van uw vereniging/ instantie.

 

Spelregels voor aanbieders/ verenigingen

Ouders sluiten voor het deelnemen van hun kind(eren) aan een activiteit die via sportstimulering.nl wordt bemiddeld, rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met u als aanbieder. U biedt onder eigen naam en verantwoordelijkheid de activiteit aan. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte omgang met de doelgroep.


Intake

 1. Als u belangstelling heeft om als aanbieder een of meerdere (naschoolse) activiteiten aan te bieden, dan kunt u zich inschrijven via www.sportstimulering.nl.
 2. Voor meer informatie kunt u contact opnemen om met info@sportstimulering.nl.

  Hoe ziet een activiteit binnen ons programma uit?

 3. U bepaalt als aanbieder zelf de inhoud van het programma.
 4. U bepaalt zelf het maximale aantal deelnemers aan een activiteit, zodanig dat de activiteit met dit aantal veilig en verantwoord kan plaatsvinden op de beschikbare locatie.
 5. U zorgt voor voldoende bevoegde, gediplomeerde, vakbekwame begeleiders in relatie met het aantal deelnemers en de soort activiteit.
 6. U bent altijd tijdig op de locatie aanwezig om de activiteit voor te bereiden en te starten.
 7. De doelgroep moet er op kunnen rekenen dat een activiteit daadwerkelijk plaatsvindt. U bent verantwoordelijk voor de deelnemers die aan een activiteit deelnemen vanaf het afgesproken starttijdstip van de activiteit.
 8. U beschikt hiervoor over een adequate verzekering.
 9. U blijft verantwoordelijk totdat na afloop van de activiteit alle deelnemers weer zijn opgehaald of vertrokken zijn.
 10. U bent zelf verantwoordelijk voor de ruimte waarin de activiteit heeft plaatsgevonden weer in dezelfde staat wordt achtergelaten.
 11. Indien u speciale wensen heeft t.a.v de opslag van materialen of werkstukken, dan kunt daar vooraf contact over opnemen met info@sportstimulering.nl.
 12. Indien u (een) activiteit(en) aan wilt bieden in een externe ruimte kunnen wij hierin bemiddelen. Neem hiervoor contact op met info@sporstimulering.nl.

Pedagogisch:

 1. Uw activiteit heeft een vrijetijdskarakter. De nadruk ligt op plezier en ontspanning.
 2. Uw activiteit vindt altijd plaats in een veilige sfeer. Voor basisschooljeugd is er extra aandacht voor de jongste kinderen.
 3. Uw aanbod is afgestemd op de leeftijd en evt. fysieke gesteldheid van de doelgroep en deelnemers. Het hoeft dus niet geschikt te zijn voor de gehele groep, juist een aanbod op deelgroepen heeft de voorkeur;
 4. U zorgt voor een vast gezicht gedurende de activiteitenperiode.
 5. U hanteert een (pedagogisch) verantwoorde benadering van groep en individuen.
 6. De aanbieder verklaart, middels opgeven van een cursus, dat zijn/haar gedrag in het verleden, geen bezwaar vormt voor het aanbieden van activiteiten aan doelgroep. Indien het tegendeel bewezen wordt, behoudt Cultuur & Sportstimulering Nederland het recht voor om terzake gerechtelijke stappen te ondernemen.

Juridisch / aansprakelijkheid/verzekeringen

 1. U biedt uw activiteiten aan ‘onder eigen naam’. Dit betekent:
  1. Voor ouders en/of deelnemers is het duidelijk dat u de activiteit verzorgt.
  2. U bent zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren (aansprakelijkheid) van eigen personeel en eventuele vrijwilligers die op locatie de activiteit verzorgen.
  3. U verzorgt zelf de verzekering van de eigen (sport)materialen, instrumenten en andere eigendommen.
  4. U bent zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de deelnemers gedurende de duur van de activiteit (dekking voor aansprakelijkheid op locatie).
 2. In geval van eventuele schade/letsel bent u verantwoordelijk voor het adequaat begeleiden/afhandelen daarvan.
 3. U zorgt voor vervanging van personeel in geval van ziekte of andere afwezigheid, zodat de activiteit kan plaatsvinden.
 4. De persoon die daadwerkelijk de activiteit op een locatie uitvoert, zorgt ervoor dat er altijd een (mobiele) telefoon binnen bereik is, voor het geval zich er iets voor doet (deelnemer is afwezig, ongeval, ziekte). Ook heeft u achterwacht geregeld.

 

Randvoorwaarden

Indien u een aanbod voor basisschooljeugd aanbiedt, zijn onderstaande punten van toepassing. De samenwerkingsduur is in dat geval altijd voor 1 schooljaar. U mag zelf bepalen in welke periode van het schooljaar u de activiteit wilt aanbieden. De daaropvolgende schooljaren kunt u uiteraard gewoon weer participeren na accepteren van de algemene voorwaarden.

 1. Nadat uw activiteit in ons platform staat aangemeld communiceren wij een datum dat wij het boekje ‘conceptklaar’ hebben. Per mail versturen wij uw pagina en u kunt tot deze deadline evt. wijzigingen of correcties doorgeven. Hier vallen ook onze evt. foutjes onder. Na de deadline gaat alles naar de drukker en zijn er geen wijzigingen meer mogelijk in het boekje.
 2. Het door u gekozen beeldmateriaal is rechtenvrij, of (de ouders/verzorgers van) de personen op de afbeelding hebben toestemming gegeven om deze te gebruiken voor de website, dan wel te plaatsen in iedere uitgave die gekoppeld is aan de door u toegevoegde activiteit. Eventuele gevolgen door het niet nakomen van dit kader zijn ten gevolge voor u als aanbieder.
 3. De boekjes worden in de week voor de inschrijvingen uitgedeeld. U kunt de digitale versie vanaf het moment van uitdelen altijd downloaden op de website www.sportstimulering.nl.
 4. De inhoud van de activiteit zoals in het systeem bekend is, is leidend. De vergoedingen welke in het automatiseringssysteem worden gecommuniceerd, worden geïncasseerd.
 5. De uit te keren vergoeding aan de aanbieder kan nooit hoger zijn dan de bedragen welke zijn geïncasseerd bij de inschrijvers.
 6. Op de dag van de inschrijvingen en later krijgt u van elke inschrijving een e-mail. Het is niet perse nodig deze allemaal te verzamelen. Het systeem op onze website zorgt ervoor dat bij inloggen (via de door ons verschafte inloggegevens) alle inschrijvingen verzameld worden. Deze kunt u gemakkelijk inzien via de printfunctie, maar zijn met het oog op nieuwe privacywetgeving niet meer extern te downloaden.
 7. Het is niet toegestaan om na de start van de inschrijvingen een cursus te annuleren zonder onze toestemming. Wanneer het aantal inschrijvingen tegenvallend is, adviseren wij om deze enkeling met een bestaande groep mee te laten doen, zodat er toch een vorm van kennismaking is.
  N.B. Creatieve cursussen zijn hier een uitzondering op. Bij tegenvallende inschrijvingen wordt in overleg met de aanbieder een passende oplossing gezocht.
 8. De vergoeding aan de aanbieder wordt ieder jaar eind mei/ begin juni uitgekeerd. Voorschotten zijn op aanvraag mogelijk.
 9. Evt. inschrijfgelden worden door ons via automatische incasso geïncasseerd. Neem dus geen geld aan van inschrijvers tijdens een cursus. Tot 4 dagen na inschrijving kan een betaalde inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Daarna is dit niet meer mogelijk en heeft de aanbieder recht op deze vergoeding. Uitzonderingen daargelaten. In gevallen van uitzondering zal altijd met de aanbieder contact worden opgenomen.
 10. Wanneer er inschrijvers op uw cursus aanwezig zijn en niet op de lijst staan (onze lijst van de website is bindend), dient het kind alsnog in te schrijven via de website. Alleen dan ontvangt u hier ook nog een evt. vergoeding over.
 11. Wijzigingen in de cursusdagen en tijden dienen altijd via de website te worden gewijzigd, zodat alle input door u ingegeven nog steeds gelijk loopt met de output op de website waarop het aanbod te vinden is.
 12. Graag bij alle communicatie naar de deelnemers ons (info@sporstimulering.nl) in de CC/ BCC zetten, zodat wij op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen/ontwikkelingen.
 13. Alle door u ingevoerde gegevens worden bij Cultuur & Sportstimulering Nederland uitzonderlijk beschermd met de privacyverklaring en alleen gebruikt voor onze diensten. De door u ingevoerde gegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.
 14. Als er vraag is naar een ruimte (basisschool/gymzaal) neem dan contact met ons op via
  info@sporstimulering.nl. Wellicht kunnen wij helpen.