Hoofdcontent

Wie zijn wij?

Juist nu het accent in de gezondheidszorg op bewegen ligt, biedt de E.H.T.S. voor u een optimaal recept.
De stichting, opgericht in 1980, heeft ten doel het bevorderen van de fysieke gezondheid van personen die een hart- of vaatproblemen hebben doorgemaakt, personen met een longaandoening, diabetes, maar ook van 40-plussers die hun conditie willen behouden dan wel verbeteren.
Bewegen is tevens goed voor je hersenen. Het verbetert je geheugen, zorgt ervoor dat je beter slaapt en vermindert stress. Daarnaast verkleint bewegen het risico op hersenaandoeningen zoals dementie, depressie en Parkinson.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door o.a.:
- onder deskundige leiding wekelijks een sport- en spelmiddag/avond te organiseren
- voorlichting- en reanimatiecursussen te verzorgen
- contacten te leggen met organisaties en instellingen met gelijke doelen
- adviezen in te winnen bij de van toepassing zijnde specialismen in ziekenhuizen en revalidatiecentra
- Wandeltocht in juli en augustus.
Hiertoe is de stichting aangesloten bij de overkoepelende organisaties en heeft zij nauwe contacten met ”Harteraad”, Hartpatiënten Nederland en Eindhovense Sportraad.
Wij staan voor gezond, veilig en verantwoord bewegen in groepsverband, waarbij de begeleiding er sterk op toeziet dat er geen overbelasting plaatsvindt en dat eenieder afhankelijk van zijn/haar kunnen de rust krijgt...

Aanstaande activiteiten:

Datum: bekijk activiteit
56 t/m 85 jaar en 86+
Datum: bekijk activiteit
56 t/m 85 jaar en 86+